13 Nisan 2010 Salı

burgazada

"Kış ve yaz mevsimleri arasındaki nüfus farklılığının 10 kata yaklaştığı, günübirlik ziyaretçilerle bu oranı da aştığı ilçede; yerleşimin, anakaradan ve birbirinden ayrı durumda olan 5 adada olması, kamu kuruluşlarının (merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri) bu tip yerleşime uygun ve istenilen düzeyde kurumlaşamaması, merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki görev karmaşası, eşgüdüm ve işbirliğinin arzu edilen düzeyde sağlanamaması, yaz ve kış mevsiminde yaşayan insanların arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik farklılığın çarpıcı boyutta olması sonucu, günü kurtarmak başarı sayılmaktadır. Ancak bütün güzellikleri, özellikleri ve olağanüstülüğüne rağmen, sorunlar yumağı durumuna gelen İstanbul’un yanı başındaki inci taneleri olan Adalar’da yaşayan ve Adalar’ı seven insanların ilgileri ve örgütlenerek sorunlara sahip çıkma arzusunda olmaları, gelecek için umut verici bir durumdur."

Kaynak:
http://www.adalar.gov.tr

Hiç yorum yok: